Jäsenhakemus

Täytä oheinen lomake jos haluat liittyä NUMUn jäseneksi.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla on edellytykset toimia yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi ja joka on maksanut vuotuisen jäsenmaksun. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Varsinaisjäsenten etuihin kuuluu oikeus äänestää asettua ehdolle NUMUn hallitukseen sekä etuoikeus NUMUn tapahtumiin. Kannattajajäsenenä puolestaan tuet yhdistyksen toimintaa ilman jäsenmaksupakkoa. Kannattajajäsen saa osallistua tapahtumien järjestelyyn sekä yhdistyksen kokouksiin, mutta ei omaa ääni- tai ehdolleasettumisoikeutta.

Varsinaisjäsenyyden vuotuisen jäsenmaksun maksamatta jättäminen muuttaa jäsenyyden automaattisesti kannattajajäsenyydeksi. Käsittelemme jäsentietoja erittäin luottamuksellisesti.

Varsinaisjäsenen jäsenmaksu 10€ (jäsenmaksun voi maksaa NUMUn tilille: Nordea IBAN: FI52 1544 3000 0047 00, BIC: NDEAFIHH) Kannattajajäsenen jäsenmaksu on avoin summa. Jos olet Helsingistä, maksa jäsenmaksut ja kannattajajäsenmaksut NUMU Helsingin tilille (FI52 1544 3000 0047 00, BIC: NDEAFIHH)