Nusra-projekti, apuverkosto muslimivanhuksille ja -vähäosaisille

Nusra-projektin tarkoitus ja tavoitteet
Tarkoituksena on luoda apuverkosto muslimivanhuksille ja – vähäosaisille, auttaen heitä
pärjäämään jokapäiväisissä arjen askareissa. Nusra-projektin tavoitteena on taata
vähäosaisille muslimeille sekä muslimivanhuksille tuen ja turvan tunne. Yksi projektin tavoitteista
on saada projektin kohderyhmä mukaan yhteiskuntaan ja osoittaa heille, etteivät he ole yksin.
Tavoitteena on myös aktivoida nuoria ja luoda kanssa käymistä eri sukupolvien välillä.
 
Tausta ja tarve
Vanhusten yksinäisyys ja turvattomuuden tunne on myös huolenaihe muslimiyhteisössä.
yksinäiset iäkkäät tarvitsevat yhä enemmän fyysistä ja henkistä hoivaa ja apua arjen rutiineissa.
He tarvitsevat kiireetöntä seuraa ja huolenpitoa, joka tekee heidän loppuelämäänsä lähtemättömän
vaikutuksen.
Hengellisissä ja fyysisissä päivittäisissä toiminnoissa auttaminen on mittaamattoman arvokas teko
vanhukselle. Ne ovat myös hyväntekeväisyyden tekoja, jotka saavat ihmisen tuntemaan itsensä
paremmaksi.
 
Ryhdy vapaaehtoiseksi
Hei, nuori ja innokas! Löytyykö sinulta muutama tunti viikossa muslimivanhuksille ja -vähäosaisille.
Kenties olet halukas nuorten työryhmään toteuttamaan itse projektia ja linkittämään tukea tarvitsevat vapaaehtoisiin.

Kaipaatko tukea tai tunnetko tukea tarvitsevan?
Jokainen meistä kaipaa tukea aika ajoin, eikä tuen pyytämisen kynnyksen tulisi koskaan olla liian korkea.
Täytä siis Nusra-projektin tukea tarvitsevan yhteystietolomake, jos tunnet tarvitsevasi tukea arjen askareissa.
Kerro myös meille, jos tunnet tukea tarvitsevan muslimivanhuksen tai -vähäosaisen.

Nusra-projektia rahoittaa Alli Paasikiven Säätiö


Lisää tietoa projektista:
Nuoret Muslimit ry
Ishaak Mohamed & Naley Isse
Nusra-projektin koordinaattorit
0449157927
info@numu.fi