Siskojen toiminta

 

 

 

 

Viikottaiset muslimisiskojen tapaamiset ovat toimintamme selkäranka ja ne ovat jatkuneet ja takana on monta sisaruuden tunteen vahvistamaa muistoa.

Myös muu toiminta on ollut monipuolista ja jatkuvasti kehittyvää. Suosio on ollut kasvussa jatkuvasti ja joskus käytännön esteet ovat rajoittaneet kävijämäärien entisestään kasvua. Kevät retket ja siskojen yhteisiä ajanviettoja on suunniteltu ja toteutettu myös viikottaisten tapaamisten lisäksi. Olemme käyneet leirillä, sekä ottaneet osaa suurempiin yleisötapahtumiin yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa. Näitä ovat mm. Maailma kylässä, Reaktori sekä useat suuremman luokan seminaarit ja konferenssit, joissa olemme olleet näytteileasettajia.   

Vanhempieniltoja on myös järjestetty, jolloin on voitu tuoda esille nuorten siskojen kohtaamia haasteita nyky-yhteiskunnassa. Olemme myös toimineet aktiivisesti dawah työssä, tuoden tapaamisiin ystäviä ja uusia muslimeja. Tämä on ollut yhteisenä kokemuksena erityisen tärkeä monelle yksilölle, jonka normaali jokapäiväinen ympäristö ei muistuta Allaahista.

Olemme aktivoineet toinen toisiaan kertomalla toisillemme omakohtaisia kokemuksia ja järjestäen tietovisoja sekä kokeita opituista asioista. Olemme myös kustantaneet tapaamisissa kävijöille oppikirjoja, sekä palkinneet ja juhlistaneet rohkeita siskoja, jotka ovat muuttuneet Allahin vuoksi.

"Toimintamme ei ole ainoastaan valistamista ja saarnaamista vaan opimme usein leikkien ja pelien yhteydessä. Esimerkillisyyden tärkeys tulee esiin erityisesti nuorempien kanssa toimiessa. Pyrimme luomaan esimerkillisen ilmapiirin niin toiminnan aikana, kuin sen ulkopuolellakin." Ruqayyah