Tietoa meistä

NUMUN MISSIO

Nuoret muslimit ry (NUMU) on aktiivisten musliminuorten aloitteesta perustettu yhdistys, joka pyrkii virkistämään ja kehittämään nuoria niin yksilö- kuin yhteisötasolla. Järjestön toiminta alkoi vuonna 2011. Se kannustaa nuoria toimimaan uskonnollisten arvojen mukaisesti. NUMU toimii sillanrakentajana muslimiyhteisöjen sekä muiden väestöryhmien välillä. NUMU vastaa nuorten tarpeisiin järjestämällä mm. säännöllistä vapaa-ajantoimintaa, leirejä ja koulutuksia. Järjestö tunnetaan osallistavasta yhteiskunnallisesta vaikuttamisestaan sekä aktiivisesta vapaaehtoistoiminnastaan. Järjestö vahvistaa nuorten identiteettiä tukemalla nuoria unelmoimaan ja toteuttamaan unelmiaan. Järjestön toiminta on rehellistä sekä läpinäkyvää, ja se perustuu yhteistyöhön niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

 

NUMUN VISIO 

NUMU on valtakunnallisesti aktiivisin ja tunnetuin musliminuorisojärjestö, joka kannustaa nuoria unelmoimaan isosti ja toteuttamaan unelmansa. NUMUssa nuoret kasvavat vahvoiksi ja vastuullisiksi kansalaisiksi.