Tietoa meistä

 

Nuoret muslimit ry (NUMU) on aktiivisten musliminuorten aloitteesta perustettu yhdistys, joka pyrkii virkistämään ja kehittämään nuoria niin yksilö- kuin yhteisötasolla. Yhdistyksen toiminta alkoi vuonna 2011. Järjestön kolme päätavoitetta ovat aktivoiminen, vahvistaminen ja yhdistäminen.


Ensimmäinen tavoite on aktivoida nuoria toimimaan oikein sekä itsenäisesti että ryhmässä.

Toinen 
tavoite on vahvistaa nuorten islamilaista identiteettiä ja kehittää "me-henkeä", jonka kautta integroida heidät tasapainoisiksi yhteiskunnan kansalaisiksi.

Kolmas 
tavoite on yhdistää muslimiyhteisöä ja luoda yhteisymmärrystä muun väestön kanssa. Järjestö edesauttaa nuorten osallistumista kaikkeen hyödylliseen järjestö-, yhdyskunta- ja viranomaistoimintaan. NUMU panostaa myös kansainväliseen yhteistyöhön, ja se pyrkii toimimaan koko ihmiskunnan hyväksi.